Прейскурант

 

Хирургиялыққызметтер

 

Хирургические услуги

 

Қызметтің атауы

Наименование услуги

Өлшем бірлігі, Единица измерения

Құны, (тенге) Стоимость ( тенге )

Тексеру, кеңес беру.                       18 толмаған балалардан басқа

Осмотр, консультация.                             Кроме детей до 18 лет.

1 посещ., бірінші келуі

600

Анестезия жасау бойынша аппликацияны ауыстыру

Смена с апликционной анестезией

1 зуб (тіс)

700

Сатыдағы қозғалмалы тісті жансыздандырмай жұлдыру.

(КМАДК тыс)

Удаление постоянного  зуба без анестезии при III степени подвижности. (сверх ГОБМП)

1зуб (тіс)

800

Периодонттың созылмалы қабынуы, лидокаинмен Радикс

Хронический периодонтит, Радикс с лидокаином

1 зуб (тіс)

900

Тұрақты тісті жансыздандырып жұлдыру:

Лидокаинмен (КМАДК тыс).

Карпулдық анестезиялау

Удаление постоянного зуба с обезболиванием под:

Лидокаином (сверх ГОБМП)

Карпульным анестетиком

1 зуб (тіс)

1 зуб (тіс)

1200

2500

Сүт тісті жұлу:

Карпулдық анестезиялаумен

(КМАДК тыс)

Удалением молочного зуба с применением:

Карпульного анестетика.

(сверх ГОБМП)

1 зуб (тіс)

1100

Тұрақты тістін түбір ұшын кесіп алу.

Операция по резекции верхушки корня.

1 опер.

9800

Жоғары ерін үзбесіне немесе тілге пластиқалық операция жасау.

(КМАДК тыс)

Операция пластики уздечки верхней губы или языка  (сверх ГОБМП).

1 опер.

5000

Бет терісінің және ауыз қуысындағы қатерсіз ісік жұмсақ еттерді алып тастау.

Удаление доброкачественной опухоли мягких тканей слизистой оболочки п/рта и кожи лица.

1 опер.

6500

Дәрі- дәрмек инъекциясы – 1 егу. (КМАДК тыс)

Инъекция лекарственных средств (сверх ГОБМП).

1 укол (егу)

200

Карпулдық шприцпен инъекция жасау.

(КМАДК тыс)

Инъекция карпульным шприцом (сверх ГОБМП).

1 укол (егу)

1000

Тістің хирургиялық жалаңаштауы және тіс қатарына  еңгізуі

Хирургическое обнажение зуба и выведение в зубной ряд.

1 опер.

15500

Күрделі дәрежелерді есепке алып ақыл тістерді жұлу.

Удаление зубов мудрости с учетом  степени сложности.

1 зуб (тіс)

3900 до 6000

Ортодонтия көрсетілімдерімен қызылиек бүртігінің коагуляциясы.

Коагуляция десневого сосочка по ортодонтическим показаниям.

1 зуб (тіс)

2000

Ортодонтия көрсетілімдерімен тұрақты тістерді жұлу

Удаление постоянного зуба по ортодонтическим показаниям.

1 зуб (тіс)

2500

 

Терапевтык қызметтер

 

Терапевтические услуги 

Қызметтің

атауы

Наименование услуги

Пломбаға  қолданатын

Материадар,

анестетиктер.

Применяемый

пломбировочный

материал, анестетик.

Құны

(теңге)

Стоимость,

(тенге)

Тексеру  кеңес беру.

Осмотр, консультация.

 

600

Тұрақты  тістің тіс шірігін  емдеу.

Лечение  кариеса

постоянного зуба.

-Стеклоиномер

Химического отверждения

Светового отверждения

5000

6000

7500

Терең  шіріген  тұрақты  тісті  емдеу.

Лечение  глубокого

кариеса  постоянного

зуба.

-Стеклоиномер

Химического отверждения

Светового отверждения

5500

6500

8000

Тіс  ұлпасының  қабынуын емдеу.

Лечение  пульпита

постоянного  зуба.

-Стеклоиномер

- Химического отверждения

- Светового отверждения

5700

9000

10100

Бір  түбірлі  тұрақты

тістің  периодонттық

қабынуын  емдеу.

Лечение  периодонтита

постоянного  зуба.

-Стеклоиномер

- Химического отверждения

- Светового отверждения

6500

8500

9700

Ұштарын  және

шеттерін  қалпына  келтіру.

Восстановление  угла

или  режущего  края.

Светового  отверждения

9000

1/2  тіс сауытын  қалпына  келтіру.

Восстановление    1/2

части  коронки зуба

Светового отверждения

11500

2/3  тіс  сауытын  қалпына  келтіру.

Восстановление   2/3

части  коронки зуба .

Светового отверждения

13000

Сүт  тістердің  шірігін

емдеу.

Лечение  кариеса  молочного  зуба детям.

-Стеклоиномер

- Химического отверждения

- Светового отверждения

3200

3500

3800

Аралық пломба

Изолирующая  прокладка

Изолирующая  прокладка

1100

Алынбайтын композиттен жасалған «Адгезивті көпір»

А) екі көмекші тістердіңқажап дамындау

Б)  Стекловолокноның көмегімен композиттен  тісті өсіру

Композитный «Адгезивный мост»

А) Подготовка двух опорных зубов и реставрация (депульпирование по показаниям)

Б) Наращивание реставрируемого зуба армированным стекловолокном

Светоотверждаемый композитный, жидкотекучий материал.

Стекловолоконные штифты и нити:

«Glas Span»

«Glas Fiber»

23000

30000

Сүт  тістердің  тіс

ұлпасыныңқабынуын  емдеу.

Лечение  пульпита

молочного  зуба детям.

-Стеклоиномер

- Химического отверждения

- Светового отверждения

3700

4200

5000

Сүт  тістердің  перио-

донтық  қабынуын  емдеу.

Лечение  периодонтита

молочного  зуба детям.

-Стеклоиномер

- Химического отверждения

3700

4200

Протездік арналған тіс қырқылған қалпына келтіру

Восстановление культи зуба под протезирование

-Стеклоиномер

- Химического отверждения

5500

6500

Пайдалану:

-Апекс-локатрмен

-Эндоматормен

Применение:

-Апекс-локатр

-Эндоматор

 

500

500

1 тістің тасын  немесе жұмсақ  қақты

алып тастау.

Удаление  мягкого

налёта  или  зубного

камня  с  1 зуба.

 

600

ОГС –лечение

ОГС –лечение

 

1500

Ауыздың шырышты қабығын емдеу:

Кандидоз, Гингивит, Хейлит, Герпангина, ХРАС

АШҚ сирек кездесетін аурулары (жалпаққызыл теміреткі, жегі, құрсау теміреткі, күлдіреуік, перикоронит)

Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта:

Кандидоз, Гингивит, Хейлит, Герпангина, ХРАС

Редко встречающиеся заболевания СОПР (красный плоский лишай, волчанка, опоясывающий лишай, пузырчатка, перикоронит)

I посещение

Каждое последующее посеще-ние

 

 

I посещение

Каждое последующее посеще-ние

 

2000

450

2500

600

Қызыл  иекті  емдеу

1  курсы.

Лечебная  повязка  на

десне  в  1 посещение

 

800

Тістіңқатты қордасының аулақтауы

Удаление зубных твердых отложений

 

600

Фитомассаж жасау.

Фитомассаж.

 

900

Инъекция жасау.

Инъекции.

 

500

Қызыл  иектің  патало-

гиялық  қалтасын

қырып  тазарту.

Анестезия жасау (1 ине шаншу)

Кюретаж паталогичес-

кого  зубодесневого

кармана.

Анестезия (1  укол)

-Лидокаин

-Карпульный анастетик

-Без  анестезии

-Карпульный анастетик

8200

1500

500

1000

Түтіктерді пломбалағанда  штифт пайдалану

Применение штифтов

при  пломбировании

каналов

-анкерный

-гуттаперчевый

-стекловолоконный

500

500

600

Майлық

Салфетка

 

200

Сілекейсорғыш

Слюноотсос

 

200

Фисурыларды толтыру

Запечатывание фиссуры постоянного зуба  детям

Герметик

светового  отверждения

3800

Коогуляция

Коогуляция

 

800

Компьютерлік диагностика

Компьютерная диагностика

 

500

Эндоотбеливание

Эндоотбеливание

 

6500

 

Ортодонтиялыққызметтер

 

Ортодонтические услуги

 

Қызметтің атауы

Наименование услуги

Олшем бірлігі,

Единица измерения

Бағасы

Стоимость( теңге)

Науқасты алгашқы қарау, кеңес беру, қужаттарын толтыру.

Компьютерлық диагностика.

Первичное обследование больного, консультация, оформление документации.

Компьютерная диагностика.

 

600

200

Қайталанган наұқасты бақылап қарау.

Контрольный осмотр повторного больного.

 

ақысыз

бесплатно

Бір жақ сүйгененен толық кошірме улгі алу.

Снятие полного слепка с 1 (одной челюсти).

Изготовление гипсовой модели

1 слепок

2000

Жартылай кошірме үлгі алу

Снятие частичного слепка.

1 слепок

600

Табанша негізін жасау:

Жоғарғы жақ

Төменгі жақ

Изготовление базиса пластинки:

-Верхняя челюсть

-Нижняя челюсть

1 ед.

1ед.

6000

6000

Жасау:

Изготовление:

   

Қарапайым кіре берістік доға

Вестибулярные дуги простой

1ед.

1500

Бір М – үлгілі иілім.

Одного М - образного изгиба

1ед.

350

Бір ілекті.

Одного кламмера

1ед.

350

Сым итергілерін.

Проволочного толкателя

1ед.

900

Қисық жазықтықты.

Наклонной плоскости

1ед.

1700

Тістеуіш аланқайды.

Закусочной площадки

1ед.

1700

Мусеев доғасын.

дуги Мусеева

1ед.

1500

Энгль доғасын.

дуги Энгля

1ед.

9500

Сым ілгекті

крючка проволоки

1ед.

350

Орамалы серіппені.

пружины с завитком

1ед.

1000

Тілге арғалған сым бүркемені.

проволочные заслонки для языка

1ед.

1700

1 тіске арналған окклюзді бастырма.

Окклюзионной накладки на1 зуб.

1ед.

700

Ортодонттық бұранда

(Ресей. 2 бағытты).

Винт ортодонтический (2-х направлений)

1шт.

4500

Ортодонтық бұранда

(Германия 3 бағытты).

Винт ортодонтический

(3-х направлений)

1шт.

22000

Ортодонттық сақина немесе ортодонттық сауытты жасау .

Изготовление коронки или кольца ортодонтического

1ед.

3000

1 дәнекер

1 пайка

1ед.

350

Аппарат негізін жөндеу.

починка базиса аппарата

 

2600

Сым элементті жөндеу.

Починка проволочного элемента.

1шт.

350

Микропротез негізін жасау

жоғарғы   жақ

төменгі   жақ

изготовления базиса микропротеза:

верхняя  челюсть

нижняя  челюсть

1 ед.

1ед.

2600

2500

1 жасанды  тісті  бекіту

Приварка  1  искусственного  зуба

1 ед.

200

Білікше

Валик

1 шт.

100

Сілекейсорғыш

Слюноотсос

1 шт.

200

Майлық

Салфетка

1 шт.

200

Штрипс

Штрипс

1 шт.

200

Брекет-жүйесімен емдеу екі жақты, темір брекетпен

Жоғарғы жақ

өменгі жақ

Лечение с брекет-системой обеих челюстей металлическими брекетами:

-верхняя челюсть 

-нижняя челюсть

1 шт.

362000

181000

181000

Брекет-жүйесімен емдеу  екі жақты, эсемдік брекетпен:

-          жоғарғы жақ

- төменгі жақ

Лечение с  брекет – системой обеих челюстей эстетическими брекетами:  

- верхняя челюсть

- нижняя челюсть

1 шт.

1 шт.

528000

264000

264000

Брекет 2*4

Күрделі брекет жүйесімен емдеуге арналған қосымша әдістер:


- жақсүйектің  серпінді тәжі демпердесі


- беттік доға:
- күш модулімен және бас киімімен емдеу әдісі;

Брекеты 2*4

дополнительные методы лечения брекет системой  при сложном лечении с применением:

- лицевая маска с межчелюстной эластической тягой

- лицевая дуга:

- с головной шапочкой и силовыми модулями

1 шт.

1 шт.

1 шт.

25600

31600

44000

Уақытша тістердің төмпешіктерін тегістеу

Сошлифовывание бугров временных зубов

1 шт.

650

Уақытша тістерді сепарациялау

Сепарация временных зубов

1 шт.

650

Гожгарян доғасын  қорландыру

Припасовка дуги Гожгаряна

1 шт.

41600

1 брекетті бекіту ( қайталанған бекіту)

1 бекіністі  бекіту (қайталанған бекіту)

1 доғаны ауыстыру ( қайталанған доға)

1сақинаны аса қиюластыру (қайталанған қиюластыру)

Ретенциялық доға ( қайталанған доға)

Ретенциялық кап  аппараты

Фиксация 1 брекета (повторная фиксация)

Фиксация 1 замка(повторная фиксация)

Замена 1 дуги (повторная дуга)

Припасовка 1 кольца (повторная припасовка)

Ретенционная дуга(повторная дуга)

Ретенционный каповый аппарат

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт

1 шт

1 шт.

3000

2500

3500

300

2500

3700

 

Психологиялық қызмет

 

Услуги психолога

 

 

Қызметтің атауы

Наименование услуги

Өлшем

бірлігі,

Единица измерения

Құны, (теңге)

Стоимость( тенге )

18 жасқа толмаған балаларға кеңес беру. Дағдарысты ахуалдың мәселесін шешу, қатал эмоциялық және физикалық кернеуді жою.

Консультация для детей до 18 лет.

Разрешение кризисной ситуации, снятие сильного эмоционального или физического напряжения.

20 мин.

1000

Тәртібін дәлдеу,  қарым-қатынасты дәлдеу, келешекке бағыттау.

Коррекция поведения, коррекция отношения, установка на будущее.

15 мин.

700

Диагностика: елестетуді, аңғаруды, ықыластануды.

Диагностика: воображения, восприятия, внимания

10 мин.

500

Диагностика: есте сақтау қабілетін, логикалық ойлауды.

Диагностика: памяти, логического мышления.

10 мин.

650

Балалық мазасыздануының , жан-жақпен  қарым-қатынасының диагностикасы.

Диагностика детской тревожности, взаимоотношения с окружающими людьми.

20 мин.

1200

Ата-аналармен баланың күй-жағдайы туралы әңгімелесу.

Беседа с родителями о состоянии ребенка

5 мин.

300

Дәрігерлік тексеріс: балаға диагностика өткізу, ата-аналармен кеңесу.

Медосмотр: проведение диагностики с ребенком, беседа с родителем.

20 мин.

550

© 2012-2018, КГП "Костанайская областная
детская стоматологическая поликлиника"
телефон:
 
8 (7142) 39-18-90, 54-05-48 - тел.доверия
8 (7142) 54-59-69 - для справок
Email:
факс:
doc@detstomat.kz
8 (7142) 54-18-51
Пн-Пт 8:00-20:00
Cб 9:00-15:00
Вс - выходной